Idrottsklubbar på mindre orter

På mindre orter fungerar idrottsklubbar ofta som samhällets ryggrad. Klubben förenar och engagerar lokalbefolkningen och fungerar som ett socialt nöje. Det är inte bara idrotten som står i fokus utan det diskuteras även om allt annat som händer i bygden. Klubblokalen brukar hyras ut vid stora fester som vid 50-års […]

Fördelar med att idrotta i en förening

I Sverige är föreningsidrotten stor, och det är inte svårt att förstå varför när man betänker alla fördelar som finns med att idrotta i en förening. När man idrottar i en förening får man till exempel alla de fördelar som det innebär att träna överhuvudtaget, det vill säga bättre kondition […]

Varför blir du medlem i en idrottsklubb?

  På frågan varför någon blir medlem i en idrottsklubb kommer det att vara något som människor tror har ett givet svar. Naturligtvis kan det vara så enkelt, men i många fall kommer detta svar att vara mycket individuellt. Det enkla svaret på denna fråga kommer naturligtvis att bli att […]

Så drivs en idrottsklubb

  När det ska talas om en idrottsklubb i egentlig mening och hur den drivs kommer det att gälla alla de små klubbarna runt om i landet. Det kommer också att gälla många av de medelstora som har sett fördelar med att fortfarande driva klubben som en förening. I det […]

Historien om svenska idrottsklubbar

  För att kunna klargöra historien om svenska idrottsklubbar och hur de har tillkommit, måste det i första hand talas om den svenska idrottsrörelsen vilket är det som gjort att klubbarna startats. I det fallet finns det en mycket lång historia vilken härstammar från den äldsta svenska tiden. Här kommer […]