Att bilda en idrottsförening kan vem som helst göra. Det finns inget som reglerar hur många ni måste vara för att bilda en förening men ni bör vara minst tre stycken. Föreningsfriheten finns inskriven i den svenska grundlagen och innebär att det är individen själv som bestämmer om hen vill bli medlem i en förening.

För att bilda en förening behöver ni alltså till en början vara åtminstone tre personer. Ni samlar ihop alla som är intresserade av att bilda föreningen till ett bildandemöte. På detta möte antar ni stadgar för föreningen, bestämmer ett namn samt väljer en styrelse. När ni har gjort det är föreningen bildad och är en juridisk person. Det är viktigt att skriva ett protokoll vid bildandemötet. Detta protokoll behövs bland annat om föreningen ska ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. I protokollet ska det framgå vilka beslut som fattats, vilka som har varit närvarande samt vilka som har valts till föreningens styrelse.

När föreningen sedan är bildad ska föreningen varje år genomföra ett årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är medlemmarna som röstar på årsmötet. På årsmötet gås föregående verksamhetsår igenom gällande verksamhet och ekonomi samt att val av ny styrelse görs. På årsmötet fattas även beslut om budget och verksamhetsplan för föreningen. Hur och när årsmötet ska hållas regleras i föreningens stadgar. Här framgår också vilka som har rösträtt på årsmötet.

Roller i styrelsen

I varje styrelse finns det ett antal roller. Ordförande, sekreterare och kassör är de tre roller som nästan alltid finns. Ordförande väljs på årsmötet. Övriga roller brukar styrelsen vanligtvis själva utse på det konstituerande mötet. Föreningen och styrelsen bestämmer själva vilka roller de vill ha i styrelsen. Det kan vara alltifrån rollen utbildningsansvarig till rollen klubbstugeansvarig.

Kassör


Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Beroende på hur stor föreningen är ser denna roll lite olika ut. Men i det flesta föreningar utom de riktigt stora med ett antal anställda är det kassören som sköter den löpande bokföringen, betalar fakturor, registrerar medlemsavgifter, och så vidare. Tillsammans med ordförande är kassören ofta firmatecknare för föreningen och ansvarar också för att söka bidrag. Hur föreningens ekonomi ser ut varierar självklart och ibland kan det kanske vara ett snabblån hos Lånakuten för att kunna finansiera akuta kostnader som har uppkommit. Det är inte något som kassören kan besluta om själv, utan det är något som styrelsen måste fatta beslut om.

Utbilda styrelsen

Ett tips för att få föreningen att utvecklas och fungera så bra som möjligt är att utbilda styrelsen. Om föreningen är medlemmar i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet har föreningen tillgång till de utbildningar som genomförs av SISU Idrottsutbildarna. Föreningen kan då ta kontakt med sitt distriktsidrottsförbund för att få stöd och tips på hur föreningen kan utvecklas. SISU Idrottsutbildarna arrangerar en rad utbildningar runt om i Sverige i alltifrån hur du administrerar hemsidan i IdrottOnline och vad en valberedning gör till utbildningar i jämställdhet och tejpning av idrottsskador. Föreningens distriktsidrottskonsulent kan också komma ut till föreningen och göra olika processarbeten tillsammans med föreningen.