I Sverige är föreningsidrotten stor, och det är inte svårt att förstå varför när man betänker alla fördelar som finns med att idrotta i en förening.

När man idrottar i en förening får man till exempel alla de fördelar som det innebär att träna överhuvudtaget, det vill säga bättre kondition och mer muskelstyrka. Med detta kommer ett bättre immunförsvar, mindre risk för hjärt-kärlsjukdomar och en rad andra hälsofördelar.

Att utvecklas i en sport är dock inte bara positivt för ens fysiska hälsa, utan bidrar också till ens personliga utveckling och självförtroende. Alla mår ju bra av att känna att de blir bättre och bättre på något, och att den tid och den energi som de investerar i sporten ger utdelning genom att de blir starkare, snabbare och skickligare.

ball-952311_960_720Till skillnad från när du idrottar själv på exempelvis ett gym, tillkommer också en annan fördel med att idrotta i en förening, och det är den sociala aspekten. När du utövar en sport tillsammans med andra, oavsett om det är en lagsport eller en individuell sport, lär du känna de andra medlemmarna i föreningen, och får på så sätt både motion och socialt umgänge vid träningstillfällena. Människan är som bekant ett socialt djur, och vänner och umgänge är mycket viktigt för vårt psykiska välmående. Det är också mindre risk att man hoppar över ett träningspass om man vet att det finns människor som kommer att märka att man är borta, och sakna en. På det sättet är föreningsidrott positivt för folkhälsan på flera sätt.

Något som är minst lika viktigt för hälsan som idrott, oavsett om man tränar i förening eller på egen hand, är sömn. Om man inte får tillräckligt mycket sömn om nätterna spelar det ingen roll hur mycket man motionerar – man kommer att må dåligt i alla fall. Därför måste man se till att ha en bekväm säng som man kan sova ut i. Du hittar sängar för alla smaker på Furniturebox.se, så att du kan hitta en som passar just dig, och få den energi du behöver för att ge allt på nästa träning.