Varför blir du medlem i en idrottsklubb?

  På frågan varför någon blir medlem i en idrottsklubb kommer det att vara något som människor tror har ett givet svar. Naturligtvis kan det vara så enkelt, men i många fall kommer detta svar att vara mycket individuellt. Det enkla svaret på denna fråga kommer naturligtvis att bli att […]