Vi alla har på något sätt hört om eller kanske varit medlem i en idrottsklubb. Föreningar och klubbar har nuförtiden blivit synonym till varandra men det finns faktiskt en skillnad mellan dem. En förening av något slag anses nämligen vara en juridisk person, vilket kräver att föreningen faktiskt har stadgar, styrelse och framförallt medlemmar. En klubb däremot anses vara en förening men skillnaden då är att den kan vara ideell.

Många söker sig till olika föreningar för att möta likasinnade och ta del av gemenskapen. Andra kanske startar föreningar just för att få likasinnade att förena sig. Vissa kanske startar bostadsrättsförening för att kunna köpa en eller flera lägenheter i en förening och då kan man exempelvis ta hjälp av nabo.se; vissa föreningar träffas regelbundet, kanske flera gånger i veckan, medan andra kanske aldrig ses men har kontakt på andra sätt under räkenskapsåret. Det finns ju också stödföreningar där man som medlem stöttar ett visst ändamål bara genom ett medlemskap.

Det är högst individuellt vad man själv förväntar sig av en förening och hur aktiviteterna i föreningen skall gå till. Men om man vill starta en förening som kräver att medlemmarna träffas så måste man först och främst bestämma plats och kanske lokal. Har föreningen ett behov av större ytor för att kunna exempelvis genomföra aktiviteter som fotboll eller yoga? Finns det möjlighet att kunna ses utomhus? Eller på annan offentlig plats, om man exempelvis bara behöver bord och stolar för att kunna sitta ner och diskutera? På sikt, skall föreningen växa? Behöver en befintlig förening större eller nya lokaler?


Det är viktigt att ha koll på vad man i en förening, beroende på om det är en klubb eller en förening, får göra och inte. Det kan vara bra att ta in en juridisk rådgivare om man står inför ett stort köp eller avtal med något företag, detta för att undvika att någonting går snett. Eftersom många föreningar byggs upp av medlemmarnas avgifter och arbete för föreningen samt bidrag från exempelvis kommuner, så är det viktigt att hålla koll på pengarna så att de inte hamnar på fel plats. Just kulturföreningar är de som just nu drabbas hårdast av indragna bidrag och på SVT rapporterar man om att nästan 30 föreningar som ingår i Norrbottens region kan mista sina bidrag.

Men, det finns jättemycket man kan göra för att driva sin förening framåt då man önskar fler medlemmar. Man kan deltaga på marknader och sälja hembakt bröd och kakor, genomföra trädgårdsarbete, samla in pant, vara återförsäljare till olika företag och så vidare. Listan kan göras lång. Dock ska man inte glömma bort att det är medlemmarnas engagemang som driver föreningslivet i Sverige framåt, för utan medlemmar – ingen förening!