När det ska talas om en idrottsklubb i egentlig mening och hur den drivs kommer det att gälla alla de små klubbarna runt om i landet. Det kommer också att gälla många av de medelstora som har sett fördelar med att fortfarande driva klubben som en förening. I det fallet handlar det om idrottsklubbar som har grundats som en förening, vilket medför att de vid ett visst antal medlemmar i klubben och ett visst antal deltagare på varje träning, kommer att kunna få ett föreningsstöd per medlem. Detta plus alla de medlemsavgifter plus eventuella mindre sponsorer och försäljning av reklamplatser är det som grundar föreningens ekonomi.

De som bestämmer och styr i idrottsklubben kallas tillsammans för en styrelse. Denna styrelse iStock-502587822ska vid varje årsmöte vara vald av föreningens medlemmar. Vid detta årsmöte kommer också varje år att upptas hur klubben ska drivas, utvecklas samt vilka olika aktiviteter som ska utföras i klubben. Något som också ingår vid årsmötet är ett godkännande av klubbens ekonomi så att den har skötts till punkt och pricka. Nästan alla av dessa idrottsklubbar och föreningar kommer att vara anslutna till Riksidrottsförbundet. Detta kommer oftast att vara något som ses som en fördel då det gäller klubbens möjligheter och alla de försäkringar som detta medlemskap kommer att innehålla.

Nu kommer det naturligtvis att finnas det som fortfarande går under namnet idrottsklubb men som inte längre är någon klubb eller förening i egentlig mening. Det är alla de medelstora eller störreAugusta National Golf Club svenska klubbar som har gått från att vara en ideell idrottsförening till att numera vara drivna och registrerade som ett företag. I det fallet kommer det inte längre att vara något stöd som utgår till denna klubb. Det kommer i gengäld att finns ett stort kapital från många sponsorer som vill att klubben ska göra reklam för dem. Med det sagt kommer en idrottsklubb att kunna drivas på olika sätt och en del gånger kommer de som är verksamma att jobba ideellt men i andra fall kommer de att vara anställda av klubben med en fast lön, oftast är det en blandning.