För att kunna klargöra historien om svenska idrottsklubbar och hur de har tillkommit, måste det i första hand talas om den svenska idrottsrörelsen vilket är det som gjort att klubbarna startats. I det fallet finns det en mycket lång historia vilken härstammar från den äldsta svenska tiden. Här kommer man gå tillbaka så långt som till 1555. Runt denna tid fanns det redan sporter som utfördes i tävlingsform, för motion och som sällskapsspel. Dessa var i huvudsak gutniska lekar som pärk och att kasta varpa. Här tillkom också snabbt även bågskytte, istrav och glima där de sista var kappkörning på fruset vatten. Redan då förekom dessa sporter i återkommande form, men det fanns ännu inte någon organisation bakom dessa sporter.

Det skulle dröja ändå till år 1903 innan Svenska Vector silhouettes of people.Riksidrottsförbundet grundades. Innan dess hade det naturligtvis bildats ett antal idrottsklubbar vilka uppstod redan i slutet av 1800-talet. Att Riskidrottsförbundet skulle bli så stort som det idag är var det kanske inte många som hade förutsett, men många av klubbarna som redan fanns anslöt sig naturligtvis till denna organisation. I och med detta stora organ har sedan massor av idrottsklubbar grundats och fram till idag är de över 20000 till antalet. Naturligtvis kommer det också att finnas massor av klubbar som inte är anslutna till Riskidrottsförbundet, vilka då inte är med i statistiken.

Som kuriosa gällande idrottsklubbar kan det finnas glädje i att känna till att den äldsta svenska idrottsklubben som grundades är Uppsala Simsällskap. Det som idag är den äldsta ännu verksamma idrottsklubben för ett flertal
olika sporter är Gefle IF. Uppsala Simsällskap grundades 1200px-Cluberedan 1796 och Gefle IF var lite mera än 100 år efter med sitt grundande 1882. Vad som också kan vara av värde att veta är alla de olika förkortningar som finns för olika typer av idrottsklubbar. Dem kan du enkelt finna på Wikipedia om du söker på “idrottsförening”. Här kommer du snabbt att kunna få grepp om vad allt efter det stora namnet på klubben handlar om samt vilka sporter de är verksamma inom. Det finns mycket intressant att läsa om idrott.