Idrottsklubbar på mindre orter

På mindre orter fungerar idrottsklubbar ofta som samhällets ryggrad. Klubben förenar och engagerar lokalbefolkningen och fungerar som ett socialt nöje. Det är inte bara idrotten som står i fokus utan det diskuteras även om allt annat som händer i bygden. Klubblokalen brukar hyras ut vid stora fester som vid 50-års […]