När det handlar om stora och små idrottsklubbar kan det vara något som organiseras och styrs på olika sätt. Speciellt stora skillnader kommer det att vara mellan de stora internationella idrottsklubbarna i jämförelse med de mindre klubbarna som kämpar på det lokala planet. Grunden till det är givetvis den större mängd arbete som tillkommer när en idrottsklubb drivs på det internationella planet samt den stora mängd kapital som måste finnas i en internationell idrottsklubb för att den ska lyckas. Det är nog något som de flesta människor förstår, men som de kanske inte har så stor kännedom om. Speciellt saknas kännedom för många som bara kommer i kontakt med dessa klubbar när deras barn är intresserade av och vill utöva en sport i unga år.


NFlags of The Americasär det gäller den lokala idrottsklubben kommer den nästan alltid att vara beroende av alla de medlemsavgifter och stöd som kan komma klubben tillgodo för att klara driften. De kommer också att vara mycket beroende av alla de människor, som ofta kallas för eldsjälar, som alltid ställer upp för klubben helt ideellt och skjutsar medlemmarna till olika matcher samt även ställer upp som tränare. Det är något som måste till för alla de små klubbarna för att de ska ha en chans att fortsätta sin existens och eventuellt växa till en stor idrottsförening i ett senare skede. Oavsett storlek kräver ofta alla idrotter att man har ett stort engagemang om man ska delta.

Gällande de stora internationella idrottsklubbarna har naturligtvis alla någon gång startat som en liten klubb, medCampeonato_Argentino_de_Polo_2010_-_5236515585_2b8cb412de_o allt som var tvunget att fungera, men har numera vuxit till giganter inom branschen. Här finns det otroligt stor summor som betalas för spelarbyten och andra inköp till klubben. Dessa pengar kommer från ägare, Sponsorer och alla de som vill investera i klubben. Här kommer också många av de som arbetar att vara anställda av klubben, vilket medför att de också har en lön. Många gånger är det också så att dessa klubbar egentligen inte längre är några klubbar, utan otroligt stora företag som också drivs som om de skulle vara det.