Idrottsföreningens organisation

Att bilda en idrottsförening kan vem som helst göra. Det finns inget som reglerar hur många ni måste vara för att bilda en förening men ni bör vara minst tre stycken. Föreningsfriheten finns inskriven i den svenska grundlagen och innebär att det är individen själv som bestämmer om hen vill […]

Var ska man bedriva sin verksamhet?

Vi alla har på något sätt hört om eller kanske varit medlem i en idrottsklubb. Föreningar och klubbar har nuförtiden blivit synonym till varandra men det finns faktiskt en skillnad mellan dem. En förening av något slag anses nämligen vara en juridisk person, vilket kräver att föreningen faktiskt har stadgar, […]

Ridklubbar

Ridning klassas som en idrott även om den sällan får lika mycket uppmärksamhet som till exempel fotboll, handboll, hockey och friidrott. Ridning lärs ut på ridskolor och fungerar oftast terminsvis med en lektion i veckan. Du är aldrig för gammal för att börja rida. Ridskolorna har grupper för små barn, […]

Idrottsklubbars lokaler

Hur lokalerna för en idrottsförening ser ut kan självklart variera enormt beroende på vilken sport som utövas i klubben. Det kan handla om allt från karateklubbars rum med tatamimattor och konståkningsklubbarnas ishallar till fotbollsklubbarnas fotbollsplaner och gymnastikklubbarnas gympasalar. Andra sporter utövas inte i lokaler överhuvudtaget, som orientering, som tränas ute […]

Idrottsklubbar och säkerhet

En av fördelarna med att utöva en idrott i en förening är att man får ta del av det skydd som föreningens säkerhetstänk medför. Den extra säkerhet som en förening erbjuder yttrar sig på flera olika sätt, som alla är goda anledningar att gå med i en idrottsförening, snarare än […]