Idrottsföreningens organisation

Att bilda en idrottsförening kan vem som helst göra. Det finns inget som reglerar hur många ni måste vara för att bilda en förening men ni bör vara minst tre stycken. Föreningsfriheten finns inskriven i den svenska grundlagen och innebär att det är individen själv som bestämmer om hen vill […]