Våra kroppar är skapade för rörelse, all forskning visar att det är oerhört viktig för både vår fysiska såväl som vår psykiska hälsa att arbeta med kroppen. Börjar våra idrottsklubbar satsa ordentligt på barn är chansen större att dessa idrottande barn även är aktiva som vuxna. Vilket i sin tur leder till en friskare och piggare befolkning som inte bara belastar sjukvården mindre utan även orkar mer och lever längre. Det finns inga nedsidor med att få våra barn att röra sig i större utsträckning än idag, bara fördelar. Idrott mår alla bra av, ung som gammal. Lägg grunden redan idag.

Idrottande barn blir aktiva vuxna

Det finns inga nackdelar med att utöva idrott som barn, tvärtom. Introducera lek och idrott när de är små. Det ger en bra grundinställning till aktivitet och rörelse som gagnar dem under uppväxten. Barn är inte stillasittande av naturen och alla tycker om att arbeta med kroppen på ett eller annat sätt. I vår vardag finns det alldeles för mycket stillasittande. Sen TV-spel, internet och TV-kanaler enbart riktade till barn blev en del av vår vardag är det allt svårare att få barn att göra aktiviteter utomhus eller att få dem intresserade av sportande. Ett sätt att öka barnens intresse är att ge våra barn Möjlighet att se sport utan inträde! Både för att ge samma möjligheter till alla barn oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar men även för att öka intresset för idrott i tidig ålder.

Idrott hjälper ditt barn att växa

Det finns många fördelar med att idrotta som barn, inte bara rent fysiska. I lagidrotter som fotboll, ishockey och cheerleading lär sig barn vikten av samarbete, laganda, att arbeta mot samma mål och att ta hänsyn till varandra. Något som behövs vart man än befinner sig i livet och som man alltid kommer ha nytta av. Ensamsporter som golf, pilbågsskytte och simning ger barnen möjlighet att få god självkännedom och hela tiden utmana sig själv. Vilket också är väldigt nyttigt att ta med sig in i vuxenlivet. Det gäller inte bara idrott utan alla fritidsaktiviteter. För att barnen ska ha så goda förutsättningar som möjligt krävs det bra kläder, kollektionen Ralph Lauren barn till exempel innehåller klassiska och tidlösa plagg som kan användas både på skolan och fritidsaktiviteterna. Tumma helst inte på kvalitet, det blir dyrare i slutändan.