En av fördelarna med att utöva en idrott i en förening är att man får ta del av det skydd som föreningens säkerhetstänk medför. Den extra säkerhet som en förening erbjuder yttrar sig på flera olika sätt, som alla är goda anledningar att gå med i en idrottsförening, snarare än att utöva en sport på egen hand.

När man går med i en förening har man till exempel fördelen att man kan lära sig sporten från grunden från tränare och ledare som är erfarna. Det betyder att de kan lära dig som nybörjare rätt rörelser, träningsmetoder och övningar redan från början, istället för att de får korrigera din form när du redan har lärt dig fel. Att lära sig rätt sätt att utöva sporten minskar bland annat risken för skador, vilket gör att det är en viktig säkerhetsaspekt.

Något annat som tränare och ledare kan lära dig som nybörjare är vilken utrustning som behövs för sporten, och vad man ska tänka på när man väljer utrustning. Genom att man får hjälp med att hitta utrustning som passar bra minskar man skaderisken på flera sätt: dels genom att man inte kommer att felbelasta kroppen på grund av för tung eller för stor utrustning, dels för att skydd, hjälmar och anat sitter rätt och därför ger det skydd de ska. När man tränar i en förening kan man också vara säker på att de håller sig uppdaterade om de säkerhetsföreskrifter och rekommendationer som kommer från sportens förbund. Som exempel kan ges synkroniserad konståkning, där det för bara några år sedan blev obligatoriskt för lagen att bära halsskydd på träningarna för att skydda sig mot skärskador på halsen. I sådana fall är det viktigt att åkarna har en kommunikationskanal via klubbens tränare, och kan få reda på sådana nya rön inom säkerhet. Halsskydd är även obligatoriskt inom hockey.

Många föreningar har också en försäkring som gäller för alla medlemmar så länge de vistas i föreningens lokaler. Det betyder att man täcks av föreningens försäkring om man till exempel skulle skada sig under ett träningspass, vilket innebär en extra trygghet om man är osäker på vad som ingår i ens egna försäkringar. När man blir medlem i en förening ska man därför vara noga med att fråga vilka villkoren är för att försäkringen ska gälla. Ofta finns det till exempel med ett krav på att en tränare eller ledare ska vara närvarande under hela träningspasset för att försäkringen ska täcka skador som uppstår på träningar.

Det är också vanligt att klubbar vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder, till exempel genom att låta föräldrar gå på ett roterande schema och sitta vakt vid träningspassen. Förälderns uppgift är då vanligtvis att finnas tillhands om något skulle inträffa under träningen, och till exempel skjutsa till akuten. Inför att man tar på sig ett sådant pass som förälder är det därför bra att kolla upp var närmaste akutsjukhus finns, liksom mer udda mottagningar, om man till exempel skulle behöva köra till en akut tandläkare eller annan specialist.

Sammantaget har man med andra ord ett ganska gott skydd om man tränar i en idrottsförening. Förutom allt det som nämnts ovan har man ju dessutom även tryggheten av gemenskapen i föreningen, och av att känna alla som man tränar tillsammans med.