Svenska bowlingklubbar

Bowling kan nästan vem som helst utöva, det finns även speciella anordningar för para-bowling så att även funktionshindrade kan spela. Vad som behövs är en bowlinghall och eftersom Sverige har över 250 hallar torde det finnas en nära dig. Man behöver inte vara organiserad för att spela utan klubbarna har […]